Enerji Modelleme Eğitimi II

Proje kapsamında ikinci eğitim 28.01.2019 - 01.02.2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Enerji sektörü modelleme araçları, enerji arz modelleri, QA/QC prosedürleri ve veri ihtiyaçlarının yanısıra matematiksel programlama derslerinin de yer aldığı eğitimin dokümanlarını aşağıda paylaşılmaktadır:

1. Gün - Energy Sector Modelling Tools and Their Functionalities
2. Gün - Worldwide Utilization and Data Requirements for Modeling Tools
3. Gün - Introduction to Modelling and Rationale for Modelling Energy Systems
4. Gün - Practical Implementation of Energy Planning Modelling Results
5. Gün - Optimisation