Enerji Modelleme Eğitimi I

Projenin ilk eğitimi ETKB uzmanlarının katılımıyla 10 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir. ETKB ve bağlı kurumlarda enerji sektörü modellemesi, projeksiyon ve planlama kapasitesini artırmayı amaçlayan bu eğitim kapsamında uzmanlara temel kavramlar, makroekonomi, sürdürülebilirlik ve verimlilik gibi konular üzerine dersler verilmiş, seçili AB ülkelerinde enerji planlaması uygulamaları gözden geçirilmiştir.

5 gün süren eğitimde kullanılan dokümanları aşağıda bulabilirsiniz:

1. Gün - Temel Makroekonomik Analizler ve Enerji Arz-Talebi ile İlişkisi
2. Gün - Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketiminin Gelecekteki Ayrışması: Verimlilik ve Sürdürülebilirlik
3. Gün - Enerji Modellemesinde ve Tanımlarında Temel Konsept ve Kavramlar
4. Gün - Enerji Dengeleme Tablolarına Giriş ve Analizleri
5. Gün - Seçili AB Ülkelerinde Enerji Planlaması Uygulamaları

Türkiye GSYH ve Enerji Tüketimi