Proje Hakkında

Proje, ETKB ve ETKB’ye bağlı ve ilgili kurumlarda enerji sektörü modellemesinde kurumsal kapasitenin artırılmasını ve projeksiyon ve planlama çalışmaları gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Proje, mevcut ve potansiyel politikaların etkilerini talep üzerine yansıtabilecek ayrıntılı bir tahmin sistemi sunacak ve tedarik güvenliği, enerji verimliliği ve yenilebilir enerjinin geliştirilmesi konularında ulusal hedeflerin izlenmesine yönelik orta ve uzun vadeli modeller üretilmesinde ETKB'ye destek verecektir.

Projeye Genel Bakış

Görev 1

Görev 2