Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2013 Uzun Dönemli Enerji Planlama ve Senaryolar

Paydaşlar: ETKB, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu, Dünya Bankası

Yüklenici: EXERGIA, E3-Modelling, ÅF Mercados Türkiye, ÅF Mercados İspanya

Başlangıç Tarihi: 8 Ekim 2018

Bitiş Tarihi: 9 Ocak 2020